Lastenradiologikerho

Radiologiyhdistyksen alainen lastenradiologikerho on perustettu 1980 ja toiminta on uudelleenkäynnistetty 28.10.2004. Kerho on avoin kaikille lastenradiologiasta kiinnostuneille ja sitä työnään tekeville radiologeille. Toiminnan tavoitteena on järjestää alan koulutusta, yhtenäistää lasten kuvantamistutkimusohjeita sekä toimia yhteydenpito- ja keskustelufoorumina lastenradiologiaa koskevissa asioissa. Toimintasuunnitelman mukaan tavoitteena on järjestää lastenradiologian kurssi joka toinen vuosi ja lastenradiologien neuvottelupäivä vuosittain. Säteilyturvakeskuksen kanssa on perustettu yhteistyöryhmä, joka ensimmäisenä työnään kokoaa lasten röntgentutkimusohjeistoa.